Mini kotlarnica

Hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom našeg kotla. Elektrouljni kotao Super Hit je najekonomičniji električni kotao za centralno grejanje koji možete naći na tržištu. Kotao je zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije kao patent . Namenjen je za proizvodnju toplotne energije u zatvorenim sistemima centralnog grejanja. Može se koristiti za zagrevanje stambenih objekata, kuća i stanova, kao i poslovnih objekata. Kotao radi po principu protočnog zagrevanja vode putem specijalno konstruisanog izmenjivača toplote uronjenog u termalno ulje maksimalno koristeći spečifični toplotni kapacitet termalnog ulja i njegovu toplotnu provodljivost . Takav način zagrevanja vode u kotlu, posrednim putem, pomoću izmenjivača toplote uronjenog u termalno ulje je jedinstveno i potpuno različito od svega do sada dostupnog na tržištu. Ovakvim principom rada omogućili smo uštedu u potrošnji električne energije u odnosu na do sada poznate kotlove i do 50%. Preduzeće Efiterm proizvodi dve vrste kotlova na osnovi istog izmenjivača toplote. Osnovni model kotla sastoji se od izmenjivača toplote, radnog i sigurnosnog termostata, termomanometra kao i i kompletne automatike. Ceo uredjaj je smešten u kompaktno plastificirano kućište u širokoj lepezi boja, što ga čini pogodnim da se uklopi u svaki ambijent. Mini kotlarnica pored izmenjivača toplote i automatike, koji su kod oba modela isti, sadrži i cirkulacionu pumpu i ekspanzionu posudu, što omogućuje potpuno samostalno funkcionisanje. Upravljanje u oba modela je automatski regulisano preko stepenastog kotlovskog radnog termostata. Kotlovi Super Hit su opremljeni potpuno nečujnim elektronskim sklopkama- kontaktorima. Opciono, u uređaje se može ugraditi i sobni analogni ili digitalni termostat. Ukoliko su potrebe korisnika veće postoji mogćnost kaskadnog vezivanja većeg broja uređaja radi dobijanja odgovarajće snage. Sve informacije o uslovima i načinu povezivanja u sisteme grejanja možete dobiti od tehničke službe Efiterm d.o.o..
Grafiki
tablice
Uputstvo
Sertifikat
Cena
//]]>